Alle verwijderde tweets van politici

ערב טוב אשקלון. כנס תמיכה מרשים ומלא אנרגיות עם ראש העיר תומר גאלם. תומר עשה כאן עבודה מעולה: בדיור, בפיתוח הכלכלי ובדאגה לשכונות הותיקות. אשקלון נמצאת בתנופה אדירה, תנופה כשצריכה להימשך גם בחמש השנים הקרובות. https://t.co/XcbDHK8PUU