Alle verwijderde tweets van politici

Geert Wilders (pvv) tweette :

שנה טובה ומתוקה, לאדם לחברה ולמדינה - וגם לכדור הארץ. שנצליח כולנו לעשות פה עוד המון טוב ❤ https://t.co/gsKigE6YlJ

@amirivgi אמיר, אינני בדעותיך (אני מאלה שנקרא לא אחת בולשוויק), אבל אתה מגיש ומראיין מעולה, חד ומאוזן. שנה טובה.

להאיר ממנו ולהיטיב לעם ישראל ולעולם כולו. שנה לימודים טובה ומוצלחת.

פטירתו של הצנחן רותם לנגר ז״ל, שבע עשרה שנה אחרי פציעתו הקשה במבצע ׳חומת מגן׳, מזכירה לנו את מתקפת הטרור הקשה שחווה עם ישראל, ואת הצורך בהקרבה, כדי להסיר את האיום. רותם ז״ל הוכיח את נחישותו בקרב, ואת רוח הלחימה שלו בהתמודדותו עם פציעתו הקשה. תנחומיי למשפחתו. יהי זכרו ברוך.

yehudah glick (likud) tweette :

מזל טוב וודסטוק 50 שנה!!

השיר הזה של ורדיגר מתוך דיסק מעולה שליווה בתהליך החזרה בתשובה לפני יותר מעשרים שנה הנה הלינק youtu.be/PuHjlh1pWfU

כבוד גדול בשבילי לייצג את בוגרי ובוגרות המרכז הבינתחומי באירוע 25 שנה למוסד המיוחד הזה. התרגשתי @IDCHerzliya https://t.co/xYOomtutcq

@nur_ro1 @YehudahGlick @noarothman אחרי 20 שנה שישבו וסכרו פיהם נוכח נאומים מלאי ריקים ונטולי בדק בית,היא רוקנה את ליבה כמו המחסנית שסחט המתועב לחזה של סבא שלה.זה כאב,ברור.אבל היא לא חיפשה מקום בפנתאון הפוליטי אלא דיברה מדם ליבה. כמי שמייחלת לאחדות ונתפסת נלעגת על כך לעיתים אני מציעה שתטיף קודם כל בתוך הבית.