Alle verwijderde tweets van politici

RT @JohanForssell: Kan någon upplysa Löfven om att Sverige - i likhet med hela västvärlden - drabbades av en finanskris med start 2008? htt…

RT @JohanForssell: När Löfven talar i #pldebatt verkar jobbpolitik handla om det mesta - utom just jobben.