Alle verwijderde tweets van politici

RT @tomermeiri: עכשיו בו׳ לביקורת המדינה - עמיחי שי, יועץ לתפקידים מיוחדים במשרד מבקר המדינה: אנחנו במשרד מבקר המדינה מתכוונים להגיש תלונה במשטרה נגד ראש רשות שמפר בריש גלי את צו ההגנה שהענקנו למבקר הפנים ברשות בראשה הוא עומד - זהו צעד חסר תקדים