Alle verwijderde tweets van politici

RT @tomermeiri: RT @tomermeiri: יו״ר הוועדה @Syechimovich: חודשיים זה יותר מדי, אם לא תפסיקו לאלתר לייסר את יוצאי חבר העמים, נכנס את הוועדה עם השר @ariyede…