Alle verwijderde tweets van politici

RT @tomermeiri: עכשיו בו׳ לביקורת המדינה בראשות ח״כ @Syechimovich - המשנה ליועמ״ש דינה זילבר מורה לרשות האוכלוסין להפסיק את בדיקות היהדות המחודשות והמחמירות המתבצעות לאזרחי ישראל יוצאי חבר העמים. עוד מעט תשובתו של מנכ״ל רשות האוכלוסין וההגירה פרופ׳ שלמה מור יוסף https://t.co/SriXfBBwy0