Alle verwijderde tweets van politici

טרוף מערכות הזוי. פדופיל מורשע, רופא, מתמנה לתפקיד בכיר ובו פיקוח על תלמידים. זה מזעזע, אסור שיתממש, וכל מי שהביא לזה ראוי לקלון. כשחוקקתי את החוק למניעת העסקתם של עברייני מין במוסדות מסויימים, חשבתי על עובדים בדרגי ביניים. לא דמיינתי שזה יהיה המפקח הבכיר news.walla.co.il/item/3355146