Alle verwijderde tweets van politici

RT @TogetherKulan: מוכיחים!!!!!! סליחה אני פה הופכת את השולחן בזעם. מוכיחים. מה שגבר כותב, בספר שלו, זו ההוכחה!!!!!!!!!!!!!!! שוודי אלן ילך לאלף עזאזל ויקח איתו את הארץ שבאופן קבוע מפרסמים טורים שמסבירים איך גברים אלימים הם הקרבן האמיתי. תקראו את המכתב של דילן פארו. תקראו מה שכותב אחיה, רונאן פארו.