Alle verwijderde tweets van politici

RT @kann_news: אל"מ י' מהרשות לפיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות, שמוביל את המרכז הטכנולוגי למאבק בקורונה במסגרת מרכז השליטה הלאומי: "מרגע שחולה יחובר לציוד הניטור – יהיה אחריו מעקב מלא. ניהול המשאבים הרפואיים ייעשה במערכת לאומית אחת. ההתמודדות בישראל היא כנראה מהטובות בעולם" #שליוגואטה