Alle verwijderde tweets van politici

אמש @netanyahu באחת ההופעות היותר מינוריות ומעודנות שלו, והיום, בהודעה חרישית לעיתונות, בום טראח - פטיש מאה קילו - מוטל סגר כולל על אזרחי ישראל. אז בשביל מה בדיוק היתה (שוב) הפקעת זמן המסך הריקה הזאת בפריים טיים, אם את העיקר מגניבים בצורה הביזארית הזאת?