Alle verwijderde tweets van politici

בפעם הראשונה השנה באתי להצביע מאופרת ובג׳קט. בפעם השניה יותר קז׳ואל, והפעם בכפכפים ובתחושה מסתורית שאני טום קרוז בקצה המחר״, שקם שוב ושוב לאותו בוקר. אז בואו חגיגיים, בואו בבגד ים, בואו במגבת. אבל בואו להצביע. זה מגונה לא לקחת חלק בזכות להכריע באיזו מדינה נחיה. אני הצבעתי אמת. https://t.co/gjJnvuatBH