Alle verwijderde tweets van politici

RT @amitbentzur: אני קורא לראשי כל המפלגות: אנחנו בשעת משבר. זוהי שעת חירום. שימו בצד את החרמות, את הווטו ואת הפסילות. זה הזמן להגיע להסכמה לאומית רחבה. זה הזמן להתאחד מסביב למטרה שמשותפת לכולנו: שיקום ופיתוח התשתיות הציבוריות, השקעה במנועי צמיחה, הרחבת השירותים החברתיים וצמצום אי השוויון. https://t.co/xpsQkbZldQ