Alle verwijderde tweets van politici

Flexwoningen zijn een goede oplossing voor het woningtekort, omdat met dezelfde tijd en moeite meer flexwoningen kunnen worden geplaatst dan woningen gebouwd.