Alle verwijderde tweets van politici

Daniel Koerhuis (vvd) beantwoordde @RJKleinhans :

@RJKleinhans Dit is waardevermeerdering op basis van verhuurde staat (en niet op basis van WOZ-waarde): - Als we woningen in verhuurde staat verkopen, dan kunnen we winst op basis van verhuurde staat incashen. - Winst op basis van WOZ-waarde zit inderdaad in de stenen.