Alle verwijderde tweets van politici

Daniel Koerhuis (vvd) beantwoordde @Leolucassen :

@Leolucassen Dit is overigens ook geen goed argument. We moeten normale in- en uitstroom tegen elkaar wegstrepen. Vb: Als eerst in- en uitstroom op de in evenwicht is en er geen wachtlijsten zijn, en er dan 3 jaar lang jaarlijks 7pct extra instroom komt, wat doen die wachtlijsten dan?