Alle verwijderde tweets van politici

최원식 (unknown) tweette :

"윤석열 패싱에 기습 인사, 결국 보복하기 위해서였나"... 檢 내부 격앙 (출처 : 조선일보 | 네이버 뉴스) naver.me/50fYnaSx