Alle verwijderde tweets van politici

Deputy Speaker @mvpeoplesmajlis #FindMoyameehaa❓ #JusticeForYameen🎈. #MDP

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

RT @nazimsat: Statement: Kirsty Brimelow QC, barrister at Doughty Street Chambers London, represents Mohamed Nasheed together with his Maldivian lawyers Litigants LLP @Kirsty_Brimelow https://t.co/BT0YbgpnXZ

RT @InthiAaEku: ތިލަފަތުގެ ރަމްޒު - އިމްޔިޔާޒް ފަހުމީގެ ކެންޕެއިންގެ ފަރާތުން މަޖލިސް ނައިބު ރައީސް އީވާ ޢަބްދުﷲ ފުވައްމުލަކުގައި ދޮރުން ދޮރަށް #InthiAaEku #ThilafathugeRamzu https://t.co/bNqThjpWan

RT @InthiAaEku: ތިލަފަތުގެ ރަމްޒު - އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ އަރި އަތޮޅު އުތުރުބުރި (އއ)ގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުރާ ކެންޕެއިން ދަތުރު 4 އިން 5 މޭ އަށް. #ThilafathugeRamzu #inthiAaeEku https://t.co/eh05A7IK8M

RT @mvpeoplesmajlis: RT @mvpeoplesmajlis: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއިން، ހެއްކާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރުން https://t.co/4xdWc6MR6P

RT @InthiAaEku: RT @InthiAaEku: Imthiyaz Fahmy - #ThilafathugeRamzu campaign spokesperson ge press briefing twitter.com/i/broadcasts/1…

RT @nazimsat: މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބައެއް މީހުންނަށް ވަކީލުން ހަމަޖެއްސީ ކޮން ބައެއްކަން ވެސް، ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބައެއް މީހުންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ވެސް އެކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. mihaaru.com/news/93858

މިޕާޓީ ފުރާވަރަށް އެޅިއިރު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ގިނަގުނަ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރި ހިތި އަދި ފޮނި ތަޖުރިބާތަކާއި މެމްބަރުން ދައްކަމުން އައި ހިތްވަރު އާދަޔާޚިލާފު. އިތުރު ކާމިޔާބާއި ކުރިއެރުމަށް، މިޕާޓީއަށް އޮތް އިތުބާރު ނަގަހަށްޓަން، ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ. އެމްޑީޕީއަށް 16 އަހަރު 💛 https://t.co/NIkh4zFgdX

@ThaufeegAhmed Hama ehenme hitheh, hamdhardhee eh, insaaniyath kameh nethumakeeves fudhey varakah dhera kameh.

Happy birthday Boss. @MohamedNasheed. To new days, and new beginnings. ❤️ https://t.co/md5ldLvT59