Alle verwijderde tweets van politici

오늘의 제가 있도록 사랑하고 격려 해주신데 대해 다시 한 번 깊이 감사드립니다. 헌신과 열정으로 국가의 미래와 지역의발전 , 정치선진화를 위해서 열심히 일하여 여러분의 기대에 부응하고 국민들로 부터 사랑받는 국회의원이 되도록 노력 하겠습니다. 박대동 올림

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

박대동 (unknown) tweette :