Alle verwijderde tweets van politici

MP for Vilimale Constituency | former Deputy Attorney General, former Deputy Solicitor General | Arsenal Forever | Tweets are my own personal views.

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

Ahmed Usham (unknown) tweette :

މާދަމާ އޮންނަ ވިލިމާލު ދާއިރާގެ WDC ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ އެންމެ ގާބިލް ކެންޑިޑޭޓް MNP ގެ ކެންޑިޑޭޓް @SheezaWDC އަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއަކަށް އެދެން. #votesheeza #vote2 https://t.co/2UaoxA8x9y

Ahmed Usham (unknown) tweette :

عيد مبارك https://t.co/WboQ5vP6P4

RT @MNP_Secretariat: އެމްއެންޕީގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާ އ.ތ.މ.ކ ގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އާމިނަތު ޝީޒާއަކީ ހުނަރުވެރި އަދި ކަމަށް އެންމެ ގާބިލު ކެންޑިޑޭޓް. އިޖުތިމާޢީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާ ޝީޒާ ވަނީ އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި #VoteMNP #VoteSheeza #Vote2 https://t.co/DTODtiuUIK

RT @zaydamjad: RT @zaydamjad: Lost bird. Pls keep an eye out. Getting him back would mean the world to two little kids. Would appreciate RTs https://t.co…

RT @AdhadhuMV: RT @AdhadhuMV: މިނިމަމް ވޭޖާ ގުޅުވައި ޓޫރިޒަމްގެ ކުލިތައް ކުޑަކޮށްދެނީ adhadhu.com/article/23170

Ahmed Usham (unknown) tweette :

Thank you for inviting me. This was a very well organized tournament. Looked like all the teams thoroughly enjoyed and had lots of fun. Wish Bandaara Club all the very best. I’m rooting for you guys always!!! 💙

Ahmed Usham (unknown) tweette :

So many inconsistencies in this ToR. 70 marks for experience alone!! And only 9 days to submit the bids. Not a fair process. This ToR is definitely designed to give the project to a Govt chosen party. Looks like the Govt is trying to build a database for elections 2023. https://t.co/M10ncDaecW

Ahmed Usham (unknown) tweette :

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ My sincere condolences to my brother @ayyapunk and the whole family. May Allah forgive all her sins and light her grave, and grant her Jannat-ul-Firdaus. Stay strong. My prayers are with you all at this very difficult time. https://t.co/OCYol5INcq

Ahmed Usham (unknown) tweette :

ސިޔާސީ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށްޓަކާ އުފައްދާފައި ހުރި މިފަދަ ބޭކާރު ކުންފުނިތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނިތައް ދެއްކުމަށްފަހު ކުންފުނިތައް އުވާލަންޖެހޭ. މިއީ ދައުލަތަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއްވާ ކުންފުނިތަކެއް ނޫން. ކޮންމެ އަހަރަކު ޓެކްސް ފައިސާއިން އެތައް މިލިއަން ފައިސާއެއް ބޭކާރު.

RT @Dhaurunews: 30% ވޯޓުން ވެރިކަން ހޯދުން ނަޝީދު ގުޅުވާލީ ތާއަބަދު އެމްޑީޕީ ވެރިކަން ކުރުމާ ◀️ ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު، އަދި އޭގެ ފަހަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ވެސް އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް އޮތުމަށް ރައްޔިތުން އެދޭ dhauru.com/GHKHQ