Alle verwijderde tweets van politici

#Member of Parliament of Dhuvaafaru Constituency #Former Councillor of Dhuvaafaru #President of MDP Dhuvaafaru Constituency

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

Ismail Ahmed (unknown) tweette :

އިއްޒަތާ އަބުރާ ކަރާމާތަކީ މާލެއާއި މާލެކައިރި ރަށްތަކުގެ ބޮޑުންގެ އެކަނި އޮންނަ އެއްޗެއްތޯ⁉️ މި ޕާޓީގެ އެތައް މެމްބަރުން ވަގުންނަށް ހަދައި މުޅި ޕާޓީ މަސްލަހަތު ނަގާލާ، މިއަދު ވަކި ބަޔަކާ(އަސްލު ވަގުން) ދިމާލަށް ވަގު ތީރު އަމާޒުވީމަ ހާދަވަރަކަށް ތިތެޅެނީ!

Ismail Ahmed (unknown) tweette :

2008 "ރައީސް މައުމޫން އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލައްލާނެ"DRP 2018 "އެމްޑިޕީ ފައްޅި އަޅާނެ"PPM 2022 "ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގަ ބަންގިއެއް ނުގޮވާނެ"PPM 2022 "އެއުޅެނީ ރައީސް ނަސީދު މި ޕާޓިން ބޭރު ކުރަން" އެމްޕީ އިންތި🤦‍♂️ ބަލި އިއުލާން ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެމްޑީޕީ ވަންތަ ކެމްޕެއިންއެއްހިންގަވާ! https://t.co/iOeqLOHyNn

Ismail Ahmed (unknown) tweette :

ދާއިރާތައް ވަރުގަދަކޮށް ޕާޓީގެ ޙަރަކާތްތައް ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ނިންމި މިބާވަތުގެ👇 ކިތައްމެ ނިންމުމެއްވަނީ ކުލަ ނުޖެހި🤦‍♂️ ގުނަންތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް، އުސޫލާއި ހަމަ ހިފަހައްޓަން ވަކާލާތުކުރާނެ ވެރިން މިޕާޓީގެ ރިޔާސަތަށް މުހިއްމު! #ފައްޔާޟްފައްކާވާނެ✅ https://t.co/ITGxDft3qa

Ismail Ahmed (unknown) tweette :

އެމްޑީޕީއަށް 16އަހަރު! މައި އޮފީހާއި ރަށްތަކުގެ އާންމު މެމްބަރުންނާއި ދެމެދު ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ނެތް އިންތިޒާމެއް މިއަދަކުވެސްނެތް🤦‍♂️ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޕާޓީ ހިންގުމަށް ބާރުއަޅައި، އެމަގަށް ބަސްބުނަން ކެރޭ ލީޑަރެއް މިއަދު މިޕާޓީއަށް މުހިއްމު! #ފައްޔާޟްފައްކާވާނެ✅ https://t.co/p9tGCnn9zm

Ismail Ahmed (unknown) tweette :

#ރައީސްޞާލިޙްސަރުކާރަށްތިންއަހަރު #ދުވާފަރުގެ ތާރީޚުގައި އެއްމެ ގިނަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ #ކާމިޔާބުތިންއަހަރު الحمد الله ޝުކުރިއްޔާރައީސް @ibusolih 🙏 #ޖަޒީރާތަރައްގީ #ޖަޒީރާރާއްޖެ #ހެޔޮވެރިކަން https://t.co/uLEp8F135a

RT @JazeeraBrk: RT @JazeeraBrk: R. Dhuvaafaru bin hikkaa ninmaalaifi Read more: jazeera.mv/97477 https://t.co/DkN0tWHKVD

Ismail Ahmed (unknown) tweette :

"މީހުންގެ މެދުގައި އަނެކުންނާ ދޭތެރޭ ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ހިންގާ އަމަލުތަކާއި އިސްލާމް ދީނަށް އިހާނެތިކުރުމުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަކީ، ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ ފަރުދަކު ވެސް އިސްކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް،" --- ރައީސް ސޯލިހު 💪

Ismail Ahmed (unknown) tweette :

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ –"ހުންނެވީ ކުޑަވެސް ދުލެއް ދެއްވާގޮތަކަށް ނޫން" 241 ކޮމީޓީ-"ހުރިހާ މުައްސަސާއެއްގެ އެއްބާރުލެއްވުން ފުރިހަމައަށް ލިބެމުންދަނީ" އެމްޑީޕީ ލީޑަރސިޕް-"ގާތުން ބަލަމުންމިދަނީ، ކުރިޔަށްދާ މިސްރާބު ހިތްހަމަ ޖެހޭ" މި ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތަށް ކުރެވޭ އުެްމީދު ބޮޑު!

RT @MohamedNasheed: I have been horrified watching the news about Gaza's bombardment.Israel must stop the attacks & the hostilities must end.The blockade must be lifted so Palestinians can trade, earn a living,live their lives.The only way to a lasting peace is the two-state solution. #FreePalestine