Alle verwijderde tweets van politici

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

RT @ibusolih: މަރްޙަބާ @faya_i . ފަޔާގެ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާއާ އެކު ޕާޓީއާއެކު ކުރިއަށްގޮސް، 2023 ކާމިޔާބުކުރުމަށް ރަނގަޅު މިސްރާބަށް ދަތުރުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް . ކުރިއަށް ކުރިައަށް، ބާރަށް ކުރިއަށް MDPSecretariat@ https://t.co/a47xCtyKzD

Mabrook Azeez (unknown) tweette :

President @ibusolih will be travelling to the islands Maafaru, Landhoo, Manadhoo, Magoodhoo, Holhudhoo & Maafaru in Noonu Atoll tomorrow morning. The President will meet with the Atoll Council, island councils and WDCs, as well as the locals of the islands he will be visiting.

RT @governmentmv: When this administration came into office in 2018, only 20% of the islands had clean water systems; and only 37% had sewerage systems in place. President @ibusolih pledged to change this reality. Contracts have been signed to establish water and sewerage systems in 23 islands. https://t.co/0P94T9uIxC

- MIFCO ah bodu kanneli kirun - Mas vikkeyne ithuru gaumthakah market fulhaakurun - Baanaa mas thaazaaka kanmathee dhamahatta quality hifehettumah beynunvaa ice libeyne ithuru 18 ice-plant gaaimkurun - Male’ sarahadhugai bandharu kureveyne inthizaam HDC aai gulhigen reyvun https://t.co/VUcOoah1TF

RT @Dhaurunews: މީހުން ބިނާކުރަން މެރިއޮޓް ރިސޯޓުތަކާ އެކު އެމްއެންޔޫ އިން އެއްބަސްވުމެއް ◀ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފްއެޗްޓީއެސްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް މެރިއޮޓްގެ ރިސޯޓުތަކުގައި އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދައި އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ @MNUedu dhauru.com/FRMCP

RT @MoEnvmv: އެރައިސް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގއ. ވިލިނގިލީގައި ޤާއިމުކުރާ ސޯލަރ ހަކަތައިގެ ނިޒާމުގެ އަދާހަމަ. #NetZero2030 #RenewableEnergy #ARISEProject https://t.co/kxSmAixvWD

"ޑިމޮކްރަސީއެއް އެކުވެ ޝާމިލްވަނީ، އެ ހުރިހާ ބައިތަށް ހިމެނިގެން. ގަދަ އަޅާ ހިފަހައްޓާން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ގައުމިއްޔަތުގެ ބަހާތަށް. އެއީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާ، މިނިވަންކަމާ ސިޔާދަތާ، ތާރީޚާ އާދަކާދައާ، ބަހާ ސަގާފަތް،" – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ @ibusolih https://t.co/4bZW690PIn

Mabrook Azeez (unknown) tweette :

"ޑިމޮކްރަސީއެއް އެކުވެ ޝާމިލްވަނީ، އެ ހުރިހާ ބައިތަށް ހިމެނިގެން. ގަދަ އަޅާ ހިފަހައްޓާން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ގައުމިއްޔަތުގެ ބަހާތަށް. އެއީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާ، މިނިވަންކަމާ ސިޔާދަތާ، ތާރީޚާ އާދަކާދައާ، ބަހާ ސަގާފަތް،" – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ @ibusolih https://t.co/vzW5Lpmena

Mabrook Azeez (unknown) tweette :

Our country may be small – but today we are mighty; today we stand with giants. My standing here today in the General Assembly is a reflection of the success of President Solih’s foreign policy. #UNGA #Raajje 🇲🇻

Mabrook Azeez (unknown) tweette :

Tonight #UNGA will a proud moment for #Maldives . President @ibusolih delivers his remarks to a General Assembly presided by a Maldivian @UN_PGA Our President is the 3rd Head of State to address the assembly. 6pm tonight Broadcasted on TV, Radio, and @presidencymv #Raajje