Alle verwijderde tweets van politici

Member of Parliament (MP) of the 17th People's Majilis (2009 May - 2014 May), (people majilis (2019 may - 2024 may) Shaviyani Milandhoo Constituency

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

Ali Riza (unknown) tweette :

އެމްޑީޕީ އަށް ރަނގަޅުގޮތް ނިންމާނީ ވަކިއެކަކެއްނޫން! އަދި މި ޕާޓީ އޮންނާނެތަން ނިންމާނީ މި ޕާޓީގެ އާއްމުމެންބަރުން މި ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީސް #MDPhingaalan https://t.co/baEi5BcFUv

Ali Riza (unknown) retweette @ibreys :

RT @ibreys: Maruhabaa CP candidate @faya_i Maruhabaa ARR candidate @Roxeyna Shukuriyya #MDPhingaalan campaign team @faya_i adhi @Roxeyna #MDPhingaalan camapaign ga 50 vana rashakah eree miadhu haveeru HDh Nolhivaranfaru ah https://t.co/iaOLCMmNK5

Ali Riza (unknown) retweette @thaureef :

RT @thaureef: ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިން ލޯތްބާއެކު ⁦@faya_i⁩ އަދި ⁦@Roxeyna⁩ އަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާ އެއް 💛ޝުކުރިއްޔާ ކުޑަހުވަދޫ މެންބަރުން 😍 ⁦#MDPhingaalan https://t.co/g3nfP0b94W

Ali Riza (unknown) retweette @lujainn_75 :

RT @lujainn_75: އެމްޑީޕީ ޗެއަރޕާސަންގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕެއިނަށް ⁦@faya_i⁩ އާއި ކެންޕޭން ޓީމު އައްޑޫސިޓީ އަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް 💛💛💛 އައްޑޫ އޮތީ ⁦#MDPHingaalan⁩ ތައްޔާރަށް https://t.co/oO3DLhfNdR

RT @charly_thuthu: އެމްޑީޕީ ޗެއަރޕާސަން އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހްގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕެއިނަށް @faya_i ، @Roxeyna އާއި ކެންޕޭން ޓީމު އައްޑޫސިޓީ އަށް ވަޑައިގަތުމުން ލޯތްބާއެކު ހޫނު މަރުޙަބާ އެއް ✌️✅ #MDPhingaalan #Faya4CP #Roxey4ARR https://t.co/aHXQSXcx9X

RT @charly_thuthu: އެގި ހާމަވަމުން މިދަނީ ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ މެންބަރުން ނިކުމެ މި ޕާރޓީ ހިންގާލާނެކަން!!ލޯނު ދީގެން ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެން ނިކުމެ ތިބި ބައެއް ނޫން ، މީ މި ޕާރޓީ @Roxeyna އަދި @faya_i އާއެކު އެހެން ލެވެލް އަކަށް ގެންދަން ކެތްމަދު ވެފަ ތިބި އަސްލު އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ✌️ https://t.co/IIUALnE0JC

RT @Zayaa_Fathimath: ﷽ ޕާޓީގެ ހިންގުމުގެތެރޭގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ޖޯޝާއި ފޯރި އިތުރުކޮށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް، ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއި އެކު އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރައީސް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަތި ލައިފީމެވެ. ހުރިހާ ޒުވާން މެންބަރުންގެ ތާއީދު ދެއްވުން އެދެމެވެ. ފާތިމަތު ޒަހިއްޔާ (ޒާޔާ) https://t.co/Uf2jQXfGVs

RT @MDPSecretariat: ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް @Rashid141221 ގެ ކެންޕެއިންޕޯސްޓަރ ހަރުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ކޮމަންޑޫގައި ކުރިއަށްދަނީ #VoteRashid #Agenda19 https://t.co/KQhjcV5iZM

Ali Riza (unknown) retweette @mdpshippe :

RT @mdpshippe: Manikufaanu Campaign ehga ulhuvviyas dhelo hulhuvaalaigen ballavaalun ra’ngalhuvaane. Powerhouse mivanee ribbon ka’ndaalan thayyaarukoffa. Manikufaanaa gulhunhuri kameh noon. #komandooDhaairaa #Agenda19 #BiElection #VoteMdp https://t.co/8yipYzUOgJ

Ali Riza (unknown) retweette @Maanel06 :

RT @Maanel06: ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން މިސަރުކާރުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ގެނެސްދެމުންދާ ތަރައްގީގެ ތެރެއިން އަލިފުށީ ފުޓްބޯޅަދަނޑު. https://t.co/KtZwcbmCjm