Alle verwijderde tweets van politici

Minister of Islamic Affairs, Republic of Maldives

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

Ahmed Zahir Ali (unknown) tweette :

Welcome the @OIC led decision by #UNGA to adopt resolution to mark 15th March as International Day on Combating Islamophobia.

Ahmed Zahir Ali (unknown) tweette :

Mirea 20:45 ga In Shaa Allah https://t.co/kocghfwaQK

RT @MVIaffairs: މަތީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާޙިރު ޢަލީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި. #MVIaffairs https://t.co/D7qnfL3paB

RT @HPA_MV: އުންމަތަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބެން އޮތީ އަމިއްލަ ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކޮށްގެން. އެންމެން ގުޅިގެން، ޒިންމާ ނަގައިގެން، މަސައްކަތް ކޮށްގެން. #AaUmmeedhu #COVID19Dhifaau https://t.co/10h6OGEFZM

Ahmed Zahir Ali (unknown) tweette :

Keerithi Quraan balaigen kiyumuge virtual gaumee mubaaraathu ga baiveri vumah 2593 (dhigu raagah 195 adi kuru raagah 2398 ) baiverin video husha elhi. final burah hovifai vany 343 (dhigu raagah 309 adhi kuru raagah 34) baiverin. Alhamdu lihlaahi

Ahmed Zahir Ali (unknown) tweette :

Kuda kudhin nah v khaahsa program eh.

Ahmed Zahir Ali (unknown) tweette :

Mirea In Shaa Allah https://t.co/3Kxx8JvVi8