Alle verwijderde tweets van politici

Het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de #tweedekamer begint om 11.10 uur.