Alle verwijderde tweets van politici

Lena Hallengren (sweden) tweette :

Sverige är i en historiskt svår situation. Vi behöver stå redo att tex snabbt stänga en hamn, om det krävs för att rädda liv. Idag beslutade vi om ett lagförslag som i max 3 mån bemyndigar regeringen att vidta vissa åtgärder. Varje beslut ska efteråt underställas riksdagen.