Alle verwijderde tweets van politici

Erik Andersson (sweden) tweette :

S i Täby har överklagat beslutet för den nya simhallen vilket kan få till konsekvens att bygget kommer att dra ut på tiden. Det kommer drabba framtida simundervisning och föreningslivet negativt. Det riskerar även att öka kostnaden för projektet. @mittitaby @tabynyheter @TabySim