Alle verwijderde tweets van politici

@DanielA45401154 @LenaHansson130 @carolindahlman Vi lämpar inte över men samtidigt finns det inga bostäder att flytta in till i Stockholm. Täby erbjuder bostad i två år, under den tiden ska den nyanlände lära sig språket och komma in i utbildning eller arbete. Efter det häller samma regler som för alla andra Täbybor.