Alle verwijderde tweets van politici

RT @VogelvrijeHArts: En wat doet de Kamer deze week vlak voor het reces? Die stemt een motie weg die overheden oproept zich aan een 16 jaar oud WHO-verdrag te houden dat hen verbiedt om contact te hebben met de tabaksindustrie. Slapjanussen! volkskrant.nl/ts-b6b9e69f