Alle verwijderde tweets van politici

Anne-Marie Mineur (sp) tweette :

D66 stelt voor om Provincie Brabant te volgen met het invoeren van een systeem van dierenrechten. #stikstof #PAS