Alle verwijderde tweets van politici

RT @meesterlezer01: Zo'n boek als Zelfsturing in de klas van Diana Smidts, zou je als lezer moeten aanzetten om kritisch na te denken over de vraag of wat je van je leerlingen vraagt reëel is. Ik durf de stelling aan dat we lln chronisch overvragen als het gaat om zelfstandigheid, planning, etc.