Alle verwijderde tweets van politici

Volksvertegenwoordiger namens de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer (en daarbuiten). Woordvoerder Zorg en Defensie. Oud-voorzitter FNV Bouw. Jurist.

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

@marte_straatsma @Rijnstate Dan heb je deze (bij de hoofdingang) vast ook gezien. #cao #Rijnstate #ziekenhuizen #zorg

John Kerstens (pvda) tweette :

Het ministerie doet een poging om de beeldvorming over de wet BIG 2 te kantelen. Dat terecht ongeruste en boze verpleegkundigen met veel ervaring daarbij als zomaar wat roepende paniekzaaiers worden neergezet: ach, het zij zo. Veelzeggend. #wetbig2 #zorg

John Kerstens (pvda) tweette :

Nu er dankzij de inzet van heel veel verpleegkundigen beweging komt in het dossier ‘regieverpleegkundige’ een nieuwe set Kamervragen ingediend. Over het steunen van afspraken over andere zaken dan de overgangsregeling. En over een stem geven aan facebook.com/BIG2inovergang. #wetbig2 https://t.co/sEaIsPGYnE

John Kerstens (pvda) tweette :

Zorgreus Careyn dwingt niet alleen haar bewoners van verzorgingstehuis Tuindorp-Oost (die zowat allemaal boven de 100 zijn) twee keer te verhuizen, maar verzint ook conclusies bij het rapport van de Inspectie. Ontdekte @ZEMBLA. En ik stelde er Kamervragen over. #PvdA #zorg https://t.co/f4NcVzDm2l

John Kerstens (pvda) tweette :

Logisch toch dat ziekenhuiswerkgevers dan weigeren hun mensen een mooie loonsverhoging te geven en acties noodzakelijk zijn? #huh #snaptuhetnog #ietsmetgoedwerkgeverschap skipr.nl/actueel/id3893…

John Kerstens (pvda) tweette :

Al eerder (met meerdere sets Kamervragen en in diverse debatten) aangedrongen op het aanpakken van zorgcowboys, inclusief voorstellen hoe dat te doen. Ministers Bruins en De Jonge pakken echter niet door. Moet wel! Opnieuw debataanvraag. #zorg @EricChrSmit @ftm @pointer_kroncrv

John Kerstens (pvda) tweette :

Al eerder (met meerdere sets Kamervragen en in debatten) aangedrongen op het steviger aanpakken van zorgcowboys. Maar ministers Bruins en De Jonge pakken steeds niet door. Moet wel! #PvdA #zorg

John Kerstens (pvda) beantwoordde @koenvenekamp :

@koenvenekamp @hugodejonge Gaat niet zozeer om geld dat op de plank zou blijven liggen, maar om geld dat in de schatkist verdwijnt.

John Kerstens (pvda) beantwoordde @Jan_Kropf :

@Jan_Kropf @mlauriks Jan, je begrijpt toch wel dat de echte klachten gericht zouden moeten worden aan het adres van degenen die acht jaar geleden èn nu het verzet aanvoerden- en aanvuurden? Lees anders ‘De vuist van de vakbeweging’ van polderkenner @menno_tamminga eens. Meer dan de moeite waard.