Alle verwijderde tweets van politici

John Kerstens

Volksvertegenwoordiger namens de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer (en daarbuiten). Woordvoerder Zorg en Defensie. Oud-voorzitter FNV Bouw.

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

John Kerstens (pvda) tweette :

Over Big Farma dat eerst en vooral goed voor zichzelf zorgt. https://t.co/330Xpfgzbo

John Kerstens (pvda) tweette :

Over lef gesproken: voor het gemak even vergeten dat het kabinet zich onlangs nog hevig verzette tegen het instellen van cliëntenraden op locatie. #wetmedezeggenschapcliëntenzorginstellingen #wmcz #zorg

John Kerstens (pvda) tweette :

Onbegrijpelijk dat minister en staatssecretaris het zo ver laten komen. Steeds voor gewaarschuwd: je kunt niet de mond vol hebben van ‘de mensen op één zetten’, maar ze als het op waardering aankomt steeds opnieuw schofferen. #Defensie #PvdA #vragenuur

John Kerstens (pvda) tweette :

Onbegrijpelijk dat minister en staatssecretaris het zo ver laten komen. Uitgebreid voor gewaarschuwd: je kunt niet de mond vol hebben over ‘de mensen op één zetten’ en ze vervolgens telkens schofferen als het op waardering aankomt. #PvdA #vragenuur

John Kerstens (pvda) tweette :

Ook mooi deze week: motie om te overleggen met de professionals uit het veld om te voorkomen dat kwetsbare mensen die zijn aangewezen op beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang buiten de boot vallen overgenomen. #opvang #PvdA #zorg tweedekamer.nl/downloads/docu…

John Kerstens (pvda) tweette :

Meer fraai nieuws uit de begrotingsbehandeling Defensie: m’n motie om het thuisfront van uitgezonden militairen beter te informeren en bij de uitwerking daarvan vertegenwoordigers van het thuisfront te betrekken, is overgenomen. Gaat gebeuren dus. #Defensie #missies #thuisfront

John Kerstens (pvda) tweette :

Wel mooi: mijn pleidooi om als Kamer te zorgen voor een blijk van waardering voor alle mannen en vrouwen van Defensie leidt tot een Kamerbreed ondersteunde motie. https://t.co/NGTBm1SgaQ

John Kerstens (pvda) tweette :

Doorzichtige poging van het kabinet om de schuld van het eigen falen bij de FNV te leggen. Dat die wèl opkomt voor een goed pensioen voor jong en oud als ook voor flexwerkers kun je de vakbond niet verwijten. #pensioenakkoord #pensioenoverleg nos.nl/l/2260154

John Kerstens (pvda) tweette :

Ja mensen, want de Eerste Wereldoorlog met z’n vele miljoenen slachtoffers was maar kinderspel vergeleken met de Zwarte Pietdiscussie.

John Kerstens (pvda) tweette :

Lekker bezig als minister van Volksgezondheid. Eerst zeggen dat medewerkers in de zorg genoeg verdienen en nu proberen ze de verhoging van de zorgpremie in hun schoenen te schuiven. Mag-ie in het vragenuur z’n excuses voor komen aanbieden. nu91-leden.nl/news/NU%E2%80%…