Alle verwijderde tweets van politici

En verder in het actieplan geef je precies aan wie je daarmee bedoelt. En ons verzoek om aan dat lange rij aan groepen ook praktisch opgeleiden en mensen met een migratieachtergrond toe te voegen wees je stellig af. Daarmee sluit je ze willens en wetens uit! #raad030 https://t.co/sKXHEyHvXx