Alle verwijderde tweets van politici

Wim-Jan Renkema (gl) tweette :

‘Omdat ik niet mijn eigen macht zal zijn, omdat mijn strekking steeds een klacht zal zijn, omdat ik niet begrepen heb wat mij naar deze onbegrepen plek heeft toegewild, omdat ik niet mijzelf bevatten kan als pogend te bevatten – daarom ben ik vrij.’ Uit: Eindaugustuswind. https://t.co/fBlLO3ki4T