Alle verwijderde tweets van politici

Jonathan Vrijman (Raadslid evb) retweette @RoelofBouwman :

RT @RoelofBouwman: Want wanneer onder belastingbetalers onvoldoende draagvlak bestaat voor overheidsbeleid, worden van belastinggeld betaalde "gezanten" ingehuurd om de overheid populairder te maken. Misschien niet helemaal wat Thorbecke in 1848 met "democratie" voor ogen stond.