Alle verwijderde tweets van politici

Vera Bergkamp (d66) tweette :

Dit heeft niets met prevaluerende belangen coalitie te maken. Er is sprake van een structurele onderschrijding in het budgettair kader van de wijkverpleging. Mij verbaasde dat ook. @MinVWS heeft onderzoek hier naar laten uitvoeren. Zie: rijksoverheid.nl/binaries/rijks…