Alle verwijderde tweets van politici

Eddy van Hijum (cda) tweette :

Personeelstekort remt groei in Overijssel. Werkloosheid is laag (3,6%) en arbeidsparticipatie bovengemiddeld hoog (69,6%). Toch zijn er nog altijd 22.000 mensen werkloos; belangrijkste opgave is om nu iedereen te laten meedoen!ing.nl/zakelijk/kenniā€¦