Alle verwijderde tweets van politici

Hugo de Jonge

Minister van VWS | vicepremier | Ik lees alles, maar kan helaas niet op alle vragen reageren. Heb je een zorgvraag? Stel deze aan @minvws

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

Hugo de Jonge (cda) tweette :

Voor veel chronisch zieken of ouderen lopen de kosten die zij zelf betalen voor de zorg soms flink op. Om een stapeling van zorgkosten voor hen te voorkomen neemt het Kabinet maatregelen, zoals het abonnementstarief voor de Wmo. De ministerraad stemde daar vandaag mee in. https://t.co/aTMucatKj0

Hugo de Jonge (cda) tweette :

Na de docu-reeks over verpleeghuis De Leeuwenhoek in Rotterdam organiseerde omroep Human bijeenkomsten om adhv. de serie te discussiëren over wat er anders en beter moet in de verpleeghuiszorg. Vandaag sprak ik de betrokkenen over hun inzichten 👇facebook.com/33799151300867…

Hugo de Jonge (cda) tweette :

Na de docu-reeks over verpleeghuis De Leeuwenhoek in Rotterdam organiseerde omroep Human bijeenkomsten om adhv. de serie te discussiëren over wat er anders en beter moet in de verpleeghuiszorg. Vandaag sprak ik de betrokkenen over hun inzichten 👉facebook.com/33799151300867…

Hugo de Jonge (cda) beantwoordde @esthervalent :

@esthervalent Hoi Esther, de uitspraak is in andere context gedaan, gaat over organisaties en natuurlijk niet over medewerkers. Zie👇 passage uit de brief en zie 👉 de hele brief ^AL rijksoverheid.nl/binaries/rijks…

Hugo de Jonge (cda) beantwoordde @esthervalent :

@esthervalent Uitspraak is in andere context gedaan, gaat over organisaties en natuurlijk niet over medewerkers. Zie👇 passage uit de brief en zie 👉 de hele brief ^AL rijksoverheid.nl/binaries/rijks… https://t.co/MLpgC5BPE2

Hugo de Jonge (cda) tweette :

Belangrijk onderdeel van onze aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling is de invoering van de verbeterde meldcode die op 1 januari 2019 van start gaat. @Augeo biedt professionals een test over de nieuwe meldcode om ernaar te leren handelen 👉 augeo.nl/meldcode/giova…

Hugo de Jonge (cda) tweette :

Belangrijk onderdeel van onze aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling is de invoering van de verbeterde meldcode die op 1 januari 2019 van start gaat. @Augeo biedt professionals een test over de nieuwe meldcode om ernaar te leren handelen 👇augeo.nl/meldcode/giova…

Hugo de Jonge (cda) tweette :

Pleeggezinnen zijn een onmisbare steun voor kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien. Extra pleeggezinnen zijn hard nodig. Belangrijk dat we daarom financiële drempels voor hen zoveel mogelijk voorkomen. 👉 rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…

Hugo de Jonge (cda) tweette :

Iedereen zou daar moeten kunnen sterven waar men zich het prettigst voelt, maar praten over de dood en de bijkomende zorg is moeilijk. Goede palliatieve zorg is cruciaal en maakt doodgaan minder moeilijk, minder pijnlijk, minder eenzaam. Meer hierover 👉 rijksoverheid.nl/documenten/kam…

Hugo de Jonge (cda) tweette :

Met 21 partijen, van de wijkverpleging tot corporatie en van de gemeente tot zorgverzekeraar, hebben we een concrete plan van aanpak gemaakt om de zorg en ondersteuning thuis voor ouderen te verbeteren. Lees in de brief aan de 2e Kamer meer hierover: 👉 rijksoverheid.nl/documenten/kam… https://t.co/L6X8nMGjHQ