Alle verwijderde tweets van politici

mr. Martine Baay (Kandidaat 50plus) tweette :

Het Centraal Planbureau is kritisch over de grote plannen in het coalitieakkoord, zo blijkt uit de net verschenen doorrekening.