Alle verwijderde tweets van politici

tweets wordt verwijderd door politici
tweets wordt verwijderd door politici tijdens verkiezingen
Wie delete er meer?

Deletes

Deze observaties zijn gedaan over het Twittergedrag van politici in de periode van 19 September 2018 16:29 tot 18 October 2018 16:29

Andere periode selecteren

Tweets

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

Hugo de Jonge (cda) beantwoordde @MartenVijn :

@MartenVijn @minvws Mocht je nog verdere vragen hebben, stel ze dan gerust. ^Y.S 4/4

Hugo de Jonge (cda) beantwoordde @MartenVijn :

@MartenVijn @minvws Je kan je interesse kenbaar maken door een mail te sturen met je gegevens naar gehandicaptenzorg@minvws.nl. Helaas moet hierbij vermeld worden dat dit geen garantie is voor een daadwerkelijke deelname. 3/4

Hugo de Jonge (cda) beantwoordde @MartenVijn :

@MartenVijn @minvws en co-ouderschap. Het gaat om de pilots voor cliëntenondesteuning voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, autisme, licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek en naasten die forse problemen ervaren bij het regelen van zorg. 2/4

Hugo de Jonge (cda) beantwoordde @MartenVijn :

@MartenVijn @minvws We begrijpen dus uit je reactie dat je interesse hebt in één van de pilots voor cliëntondersteunig binnen het programma Volwaardig Leven (voor de Gehandicaptenzorg en Complexe zorg. Hierbij is er (voor wat nu bekend is) geen onderscheid tussen ouders 1/4

RT @danielkoerhuis: Niet goed dat de huizenmarkt droog kookt! Een eigen huis is belangrijk voor iedereen. Gemeenten moeten hiervoor 1 mln h…